Wordt lesgever!!

Er is momenteel een groot tekort aan rijlesgevers omdat:

 • er een toenemende vraag is naar rijschoolopleidingen
 • er een corona lockdown is geweest
 • de taken en specialisaties steeds verder uitbreiden: terugkommomenten, rijangst, verkeersveiligheidsprojecten, ..
 • de bestaande lesgevers doorgroeien naar opleidingen zwaar vervoer en motorfiets
 • de rijschoolsector te maken krijgt met een golf aan vergrijzing..

Nochtans biedt het beroep als rijlesgever veel opportuniteiten:

 • je draagt bij aan een belangrijke maatschappelijke doelstelling
 • je kan grotendeels zelfstandig werken
 • je ervaart veel sociaal contact
 • er is een flexibele arbeidstijd invulling: een combinatie tussen het privé en professioneel leven is perfect mogelijk
 • er zijn veel terwerkstellingskansen in een boeiende groeisector
 • je ervaart een persoonlijke nieuwe uitdaging
 • het is een job met veel variatie
  • meer brevetten = meer keuzemogelijkheden
  • specialisaties: vormingsmoment, terugkommoment, rijangst overwinnen, ...
 • Je krijgt zeker de mogelijkheid om in dienst te treden bij onze rijschool!

De wettelijke voorwaarden om lesgever te worden zijn:

Rijbewijs:

❍ Lesgever theorie of praktijk

 • min. 3 jaar houder zijn van een geldig rijbewijs B
 • min. de categorie van voertuig waarmee les gegeven wordt

❍ Niet vervallen geweest zijn van het recht tot sturen

❍ Niet veroordeeld zijn voor bepaalde (zware) inbreuken

❍ Blanco uittreksel uit het strafregister model 596.1-7 (rijscholen)

❍ Houder zijn van een attest van rijgeschiktheid voor bestuurders

    groep 2 (enkel praktijk) – medisch onderzoek bij arbeidsgeneesheer

à Bij twijfel vooraf advies inwinnen bij huisdokter

❍ Theorielesgever: houder zijn van diploma hoger secundair
  onderwijs

❍ Niet verenigbaar met de functie:

 • tolk bij het theorie-examen
 • functie in een technische controle voor motorvoertuigen

❍ Houder zijn van een stage- of instructietoelating lesgever

Het profiel van een rijlesgever is:

❍ Goede gezondheid

❍ Uithoudingsvermogen

❍ Verzorgd voorkomen

❍ Duidelijke articulatie

❍ Verantwoordelijkheidsbesef

❍ Aanpassingsvermogen

❍ Tact

❍ Zelfbeheersing

❍ Stressbestendigheid

❍ Stiptheid

Herken je jezelf in dit profiel, dan kan je onze opleiding volgen:

Die bestaat uit:

❍ Module verkeersreglementering: 8 zaterdagen x 7,5 u = 60 uur (Brugge)

❍ Module mechanica: 4 zaterdagen x 7,5 u = 30 uur (Brugge)

❍ Module methodieken: 4 zaterdagen x 7,5 u = 30 uur (Brugge)

❍ Module ‘leren leren’ 8u:  3 woensdagavonden (online)

❍ Deze door het MOW erkende opleiding betekent dat je een stageduurvermindering 25% kan krijgen (je hoeft maar 225 uur stage lopen i.p.v. 300 u)

WIL MEER WETEN?  KOM NAAR ONZE INFOSESSIE OP ZATERDAG 21 AUGUSTUS OM 13:00 UUR

Adres: Rijschool vti Ieper, Augustijnenstraat 58, 8900 Ieper  057/21 95 00