KMO-portefeuille

Elk bedrijf gevestigd in Vlaanderen met een aanvaardbare activiteit kan een aanvraag indienen.  Je kan voor de opleidingen voor de rijbewijzen B+E – C & C+E een dossier aanvragen.

Voorwaarde: De opleidingen moeten in functie zijn van de actuele beroepsactiviteiten van de kandidaat - bestuurder. Syllabussen, catering en examengelden kunnen niet via de KMO-portefeuille gesubsidieerd worden.

Het bedrijf dient een subsidieaanvraag in via de website op basis van de opleidingskost (excl. BTW). De tussenkomst in de opleidingskosten bedraagt 50 % (tot 1 april 2016, daarna 30% of 40%, volgens de omzet van het bedrijf). Het bedrijf bezorgt aan VTI Rijschool IEPER een overeenkomst waarna de opleiding gepland wordt. 

Het bedrijf dient ten laatste 14 dagen na de start van de opleiding de subsidie aan te vragen.