VormElek

Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een open opleiding met het Vormelek-label volgt.

Het premiebedrag bedraagt per arbeider maximum € 15,5 per uur en wordt afgebouwd van het premiekrediet van de onderneming.
De premie wordt aangevraagd ten laatste 3 werkdagen voor de start van de opleiding.